LICEUL TEHNOLGIC CONSTANTIN BRÂNCOVEANU TÂRGOVIȘTE: MOBILITATE INTERNAȚIONALĂ în cadrul PROGRAMULUI ERAMUS PLUS – ,,MANAGEMENT IN SCHOOLS, MANAGERIAL CONFLICTS”

0

               

Cursul „MANAGEMENT IN SCHOOLS, MANAGERIAL CONFLICTS” recunoaște rolul esențial pe care educatorii îl joacă în atingerea echilibrului școlar. Profesorii nu sunt doar purtători de cunoștințe, ci și arhitecți ai unui mediu de învățare favorabil. Înțelegând că fiecare școală este un microcosmos al societății, plin de ierarhii și dinamici în continuă schimbare, acest curs ,,echipează” educatorii cu abordări nuanțate pentru a înțelege și aborda conflictele.

               Funcția principală a școlii este de a pregăti elevii, profesorii și părinții să se adapteze și să depășească provocările și luptele unei lumi pline de schimbări rapide și conflicte interpersonale, contribuind la procesul de dezvoltare a individului.

               Conflictul nu poate și nu va înceta să existe, deoarece este intrinsec comportamentului uman și o parte integrantă a creșterii morale și emoționale. Prin urmare, conflictul este prezent în toate școlile. Este important să facem față conflictului și să-l rezolvăm cu abilități de a-l gestiona corect și constructiv, de a stabili relații de cooperare și de a produce soluții integrative. Armonia și aprecierea ar trebui să coexiste într-un mediu de clasă, iar conflictul nu ar trebui să interfereze, în mod negativ, cu procesul de predare și învățare.

               Fiecare școală are o societate la nivel micro, în care relațiile sunt definite în primul rând pe baza unor poziții ierarhice relative și, totuși, acestea sunt dinamice, reflectând constant schimbări. Deoarece mediile școlare sunt diferite, pentru a face față conflictelor din interiorul microsocietății școlii, profesorii trebuie să găsească abordări care să-i ajute să înțeleagă circumstanțele mai eficient, să identifice care strategii se aplică mai bine conflictului și să-și folosească mai bine punctele forte și punctele slabe.

               Profesorul are un rol central de jucat în ceea ce privește conflictul școlar și pentru a gestiona cu succes conflictul și a transmite aceste cunoștințe elevilor, profesorul trebuie să caute să învețe know-how-ul încorporat în teoriile de management al conflictului, să le aplice în fiecare situație și să înțeleagă rațiunea din spatele diferitelor spectre de gestionare a conflictelor. Mai ales, în ceea ce privește incinta școlii și mediile de învățare la clasă.

Obiectivele cursului

Rezultate ale învățării:

               

Cursul își propune să aducă o condiție de mediu prielnică pentru ca învățarea și predarea să aibă loc eficient, ajutând la stabilirea și menținerea coexistenței armonioase între resursele umane ale școlii.

  • oferta de integritate a școlii, pictatăîntr-o imagine pozitivă în societatea mai largă și apoi poziționată și repoziționată corect în comitetul școlilor;
  • contribuția la îmbunătățirea globală a productivității școlii;
  • creșterea cererii pentru produsele și serviciile școlii;
  • accentuarea nivelului de conviețuire pașnică și armonioasă între comunitatea școlară;
  • restabilirea și menținerea atmosferei prielnice în școală;
  • dispoziția necesară oferită școlii, pentru a-și îndeplini responsabilitatea socială corporativă;
  • îmbunătățirea competențelor comunicative în limba engleză și abilităților sociale;
  • promovarea conștientizării interculturale;
  • Identificarea și împărtășirea de bune practici care pot fi implementate la nivel local.

               Cursul a fost  interactiv și s-a bazat pe aplicații practice, folosindu-se multe exemple concrete de activități care implică activ cunoștințele și abilitățile cadrelor didactice și ale elevilor.

Prima zi: 20.05.2024

– Sosirea participanților; orientare și informații despre locație și oraș; activități de networking; 

– Activități de spargere a gheții și introducerea programului de curs

– Să ne cunoaștem – Prezentarea participanților (o prezentare de cinci minute)

– Care este sensul managementului? Care este sensul managementului școlar?

– Care este conceptul, scopul și obiectivele managementului școlar?

– Care sunt funcțiile managementului școlii?

Ziua a-2-a: 21.05.2024

– Cum poate fi gestionat un management școlar bun?

– Care sunt diferitele tipuri de management școlar?

– Principiile managementului școlar?

– Filosofia Democratică a Educaţiei

– Învățarea centrată pe elev

Ziua a-3-a: 22.05.2024

– Elemente de administrare a școlii

– Filosofia Democratică

– Partajarea responsabilitatii

– Egalitatea și Libertatea

– Ce se poate face pentru a îmbunătăți calitatea educației ca administratori ai școli?

-Aprovizionare cu material

-Resurse financiare

-Nevoi academice

– De ce au nevoie școlile de software de management școlar?

– Activități culturale în orașul de desfășurare a cursului 

Ziua a-4-a: 23.05.2024

– Programe software pentru managementul școlii

– Gradelink, My Class Campus

– Power School SIS

– Care sunt dezavantajele și avantajele sistemelor de management școlar?

– Management educațional și conducere școlară

Ziua a-5-a: 24.05.2024

– Prezentare generală a programului de curs

– Evaluarea programului de curs

– Completarea formularelor de feedback

– Certificat de mobilitate Europass

– Certificat de participare

– Plecarea participanților

Galerie foto (vizite culturale):

 La pas prin Lisabona…

Belem

 Almada, Cristo Rei

Profesorii participanți la mobilitate,

Prof. Cristina-Adriana Pertea

Prof. Anda-Ligia Alecu

Prof. Oana Dobă

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here