GRĂDINIȚA MODEL: Activități dedicate Erasmus Day

0
pastedGraphic.png
pastedGraphic_1.png

     În data de 09.10.2023, un cadru didactic de la Gradinita Model a participat la schimbul de bune pactici ale proiectelor Erasmus+ KA 1 si KA2, implementate sau în curs de implementare, diseminare a activităților/ rezultatelor proiectelor unităților de învățământ preșcolar acreditate sau nu, din județul Dâmbovița, organizat în cadrul #ErasmusDays 2023, evenimentul The Erasmus Generation in Kindergarten, organizat la Grădinița cu PP nr.1 Târgoviște .  Au fost prezentate experiențe profesionale, personale de învățare, povești ale unor proiecte Erasmus+, metode creative, inovatoare de predare-învățare-evaluare. 

Actiunea a avut ca invitati,pe d-na Inspector Școlar General Dâmbovița, prof. Adriana Magdalena Tudose, d-na director al Casei Corpului Didactic Dâmbovița, d-na Stan Cornelia , inspector școlar proiecte educaționale prof. Valentin Irinel Stancu, inspector școlar educație timpurie, prof. Steluta Constantinescu, inspector școlar educație timpurie prof. Corina Dragoș Moraru, lect. univ. dr. Camelia Voicu, Universitatea Valahia, d-nei profesor metodist CCD Dâmbovița Livia Grigorescu.

De la Gradinita Model s-au prezentat exemple de bune practici din proiectele :

1.Erasmus+, KA 220 -Active strategies for inclusion and diversity in a early childhood-A.S.I.D.E.C\perioada de implementare 01.11.2021-31.10.2023-activitatea lunii iunie „My European friend  „

COORDONATOR-Gradinita Raza de Soare-Romania

PARTENERI:

Detska gradina “Parvi yuni”-Bulgaria

Drzavno muzicko uciliste Todor Skalovski-Tetoec -Macedonia

SAİT ÇİFTÇİ İLKOKULU -Turcia

Akademia Maluchów Nr 2-Polonia

Gradinita Model-Romania

Obiective: O1. Dezvoltarea competentelor profesionale ale cadrelor didactice scolile partenere pentru a  răspunde adecvat nevoilor educaţionale ale copiilor prin  promovarea   educaţiei incluzive , prin tehnici concrete de predare/învăţare şi adaptare curriculară individualizată 

O2. Cresterea gradului de adaptare si integrare a copiilor cu varste 3/7 ani la viata scolara si sociala, imbunătăţirea frecvenţei şcolare şi reducerea fenomenului de abandon şcolar prin creşterea gradului de pregătirea copiilor preşcolari de a răspunde pozitiv la provocarea diversităţii  si promovarea unei atitudini tolerante, deschise, de acceptare şi înţelegere acceptarea diversităţii de orce tip.

O 3.Imbunatatirea calitatii  procesului educational, elaborarea  planurilor educaționale individualizate , realizarea unei educatii centrate pe copil si  adaptarea curriculumului la nevoile curente ale copilului,  familiei, a comunitatii locale.

Pe termen lung,proiectul isi propune sa contribuie a cresterea calitatii in educatie,facilitand accesul la  noi metode,instrumente,informatii care promoveaza creaativitatea,inovatia,incluziunea.

2.Erasmus+,KA 210 Supportive Multicultural Inclusive Learning Environment for early childhood education-SMILE,perioada de implementare 01.01.2023-31.03.2024,”International Day of friendship”

Reference number 2022-1-EL01-KA210-SCH-000082250

COORDONATOR: 1 Nipiagogeio Voulas-Grecia

PARTENERI:
-Gradinita Model-Romania

– Daniel Devesa Spotlight-Spania

– FMS Slunicko pod strechou pri PedFUK Praha 13- Czech Republic

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

O1: Dezvoltarea abilităților profesionale ale cadrelor didactice  pentru a răspunde în mod adecvat nevoilor diverse ale copiilor ;

O2 Creșterea nivelului de educație al copiilor în a răspunde pozitiv provocării diversității și promovarea unei atitudini tolerante, acceptare , adaptare și integrare cu succes in activitatea scolara;

O3: Îmbogățirea abordărilor pedagogice incluzive ale școlilor și creșterea calității actului educațional prin dezvoltarea unei educații centrate pe copil, prin adaptarea curriculum-ului la nevoile actuale ale copilului, ale familiilor acestuia și ale comunității locale prin introducerea de strategii inovatoare. educațională creativă și colaborativă.

Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei

Responsabil proiecte,

Moldoveanu Elisabeta

pastedGraphic_2.png
pastedGraphic_3.png
pastedGraphic_4.png

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here