Lansarea proiectului „ REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE, DOTARE SCOALA GIMNAZIALA RAZVAD, SAT RAZVAD, COMUNA RAZVAD, JUDETUL DAMBOVITA”

0

UAT COMUNA RĂZVAD, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „ REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE, DOTARE SCOALA GIMNAZIALA RAZVAD, SAT RAZVAD, COMUNA RAZVAD, JUDETUL DAMBOVITA”, cod SMIS 124920, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare:

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 8,180,380.60 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 8,016,772.99 lei.

Obiectivul general al proiectului este cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii și invatamantului obligatoriu, in special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează:

1. Investirea in infrastructura prin:

– reabilitarea constructiei existente;

– asigurarea utilitatilor necesare functionarii;

– dotarea cu echipamente specializate.

2. Pentru remedierea deficientelor semnalate mai inainte, prin prezentul proiect se propune reabilitarea si dotarea scolii existente. S-a luat in considerare o capacitate de minim 252 de elevi care pot desfasura activitati in acest obiectiv.

Cresterea accesibilitatii elevilor cu handicap la educatie prin realizarea de investitii în echipamente speciale si utilitati moderne (facilitati de tipul rampei de handicap, grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati).

Rampa de acces in cladire pentru persoanele cu handicap locomotor – respecta prevederile Normativului NP 051/2012 – Normativ privind adaptarea cladirilor civile si a spatiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap.

Durata de implementare a proiectului este de 70 luni (01.03.2018 – 31.12.2023).

Informaţii suplimentare se pot obţine la: Str. Principala, nr. 350, comuna Răzvad, județ Dâmbovița, România, cod poștal -, telefon 0245677516, fax 0245677530, poștă electronică [email protected].

UAT COMUNA RĂZVAD

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here