DÂMBOVIȚA: Rezultate foarte bune la Definitivat. Procentul a crescut semnificativ

0
a1.ro

La sesiunea 2018 a Examenului Național de Definitivare în Învățământ au fost înscrişi un număr de 144 candidaţi, la 29 discipline de examen. Au finalizat examenul 128 de candidați, iar proba scrisă s-a susţinut  la Colegiul Economic “Ion Ghica” din Târgovişte în data de 18 iulie 2018. Cadrele didactice care au promovat examenul de definitivat dobândesc titlul de profesor cu drept de practică în învăţământul preuniversitar.

În vederea obținerii de rezultate cât mai bune la examenul de definitivat, Casa Corpului Didactic Dâmbovița în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean a organizat  activități de formare continuă pentru debutanți. Programele destinate acestui grup țintă s-au dovedit a fi foarte eficiente. În ansamblu, responsabilitatea tuturor cadrelor didactice care au susținut examenul de definitivat în anul școlar 2017 – 2018  a generat o creștere a procentului de promovabilitate la acest examen, pentru județul Dâmbovița  la 77,34%, față de 71,20% – în anul școlar 2016 – 2017.

 În procesul de obținere a definitivatului în învăţământ candidații au parcurs mai multe etape:

 • etapa I, eliminatorie – realizată de către Inspectoratul Școlar şi constând în evaluarea activităţii profesionale la nivelul unităţii de învăţământ, evaluarea portofoliului profesional personal şi în susţinerea a două inspectii la clasă;
 • etapa a II-a, finală – realizată la finalizarea stagiului practic cu durata de un an şcolar şi constând într-o examinare scrisă, pe baza unei tematici şi a unei bibliografii aprobate de Ministerul Educatiei Naţionale, pentru fiecare specialitate în parte

 

 • inspecţia de specialitate este efectuată de o comisie formată din:
 1. a) inspectorul şcolar care coordonează disciplina la care candidatul susţine examenul;
 2. b) directorul/directorul adjunct al unităţii de învăţământ în care se desfăşoară inspecţia;
 • portofoliul profesional este alcătuit de fiecare candidat și cuprinde:
 • curriculum vitae
 • o scrisoare de intenție, în care se prezintă motivația participării la examenul de definitivat, obiectivele și așteptările proprii în formarea personală ca profesor, autoaprecierea activității/experienței câștigate pe parcursul semestrului și propuneri de ameliorare;
 • un raport de progres școlar.
 • portofoliul profesional personal este notat cu note între 1 și 10.
 • pentru a se putea prezenta la proba scrisădin cadrul examenului, candidaţii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:
 1. a) să aibă calificativul: “Bine” sau “Foarte bine” pentru anul școlar precedent anului în care se susține examenul;
 2. b) media aritmetică a notelor finale la inspecții și portofoliu să fie minimum 8, dar nu mai puțin de 7 la fiecare dintre probele respective;
 3. c) să îndeplinească condițiile legale privind vechimea de predare efectivă la catedră;
 • în structura lucrării scrise, subiectul de specialitate are o pondere de 60%,  iar  subiectul de metodică de 30%, 10% din punctaj fiind acordat din oficiu;
 • nota minimă de promovare a examenului este 8 (opt).

prof. GABRIELA ISTRATE, 

Inspector Școlar General Adjunct – ISJ Dâmbovița

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here